ข่าวการแข่งขัน

หน้าหลัก

วิธีรับเงินรางวัลทุนการศึกษาการแข่งขัน Thailand Master Cup

Home » ข่าวสาร » ข่าวการแข่งขัน

 

   

สวัสดีเหล่าซัมมอนเนอร์

      ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสถาบันและกลุ่มการแข่งขัน Wildcard ในรายการ Thailand Master Cup ทั้ง 4 ภูมิภาคและวันนี้พี่ๆ GMTH จะมาสอนวิธีการเตรียมเอกสารในการรับรางวัลทุนการศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อที่น้องๆจะได้รู้วิธีการเตรียมเอกสารและทำได้ถูกต้อง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับ

 

ขั้นตอนการรับเงินรางวัลทุนการศึกษา Thailand Master Cup

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้เพื่อขอรับรางวัลทุนการศึกษาจากการแข่งขัน Thailand Master Cup 

1) เอกสารแบบฟอร์มการรับเงินรางวัลของทางบริษัท Garena Online Thailand ดาวโหลดได้ที่นี่!!
2) สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)
3) สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น)
4) สำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาของสมาชิกในทีมทุกคน
5) สำเนาใบเกรดเฉลี่ยของสมาชิกในทีมทุกคน
 ซึ่งจะต้องเกิน 2.20 ขึ้นไป (ต้องเป็นเกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดเท่านั้น)

( เอกสารข้อ 1 - 3 ต้องเป็นบุคคล ชื่อ-นามสกุล คนเดียวกันเท่านั้น หากมีการเปลื่ยนชื่อให้แนบเอกสารการใบเปลื่ยนชื่อเพิ่มอีก 1 ฉบับ  )


 

หมายเหตุ ประเภทบัญชี ที่ไม่สามารถโอนเงินได้

1) ธนาคารออมสิน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , ธนาคารอิสลาม
2) บัญชีร่วม
3) ชื่อบัตรประชาชนไม่ตรงกับชื่อในบัญชีธนาคาร
4) บัตรประชาชนหมดอายุ

 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

1) ดาวน์โหลดเอกสารรับเงินรางวัล พร้อมกรอกข้อมูลตามภาพให้ครบถ้วน ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่!!

 

( ตัวอย่างการกรอกข้อมูล )( ช่องลายเซ็นต้องเซ็นเหมือนกับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารเท่านั้น )

 

2) เตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
3) เตรียมสำเนาบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
( เอกสารข้อ 1 - 3 ต้องเป็นบุคคล ชื่อ-นามสกุล คนเดียวกันเท่านั้นและเซ็นรายเซ็นเดียวกัน หากมีการเปลื่ยนชื่อให้แนบเอกสารการใบเปลื่ยนชื่อเพิ่มอีก 1 ฉบับ  )
4) สำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษาของสมาชิกในทีมทุกคน
5) สำเนาใบเกรดเฉลี่ยของสมาชิกในทีมทุกคน ซึ่งจะต้องเกิน 2.20 ขึ้นไป

ปล. ลายเซ็นเอกสารการรับเงินรางวัลต้องเซ็นเหมือนกับสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัญชีธนาคารเท่านั้น หากไม่เหมือนกันถือว่าผิดเอกสารจะไม่สามารถใช้ในการขอรับทุนการศึกษาหรือเงินรางวัลได้

 

ส่งเอกสารข้อ 1 - 5 ทางรหัสไปรษณีย์มายังที่อยู่ ดังนี้

• ระบุชื่อทีม, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ เบอร์ติดต่อ ของผู้ส่ง
• ระบุแผนก League of Legends และที่อยู่ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด 


( รูปตัวอย่างการจ่าหน้าซอง )แผนก League of Legends
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ แนะนำให้ส่งจดหมายแบบ EMS หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ พร้อมระบุชื่อทีมที่หน้าซอง หรือมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู่ข้างต้น

 เมื่อทำการส่งจดหมายแล้ว ให้ทำการแจ้งรหัสไปรษณีย์หรือ EMS ที่ลงทะเบียนมาทาง Email : Apinut@garena.co.th

หมายเหตุ
• เงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 เปอร์เซ็นต์ (ตัวอย่าง เงินรางวัล 10,000 บาท จะได้รับ 9,500 บาท)
• เอกสารข้อ 1 - 3 ผู้รับเงินต้องเป็นชื่อบุคคลคนเดียวกัน และสำเนาทุกใบต้องถ่ายเอกสารให้เห็นข้อมูลชัดเจน
• หัวหน้าทีมต้องดำเนินการตามข้อมูลข้างต้น ภายใน 30 วัน หรือตามที่ทางทีมงานกำหนด หากไม่ดำเนินการในเวลาดังกล่าว ทางทีมงานจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของทีมดังกล่าวทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 กำหนดส่งเอกสารรับเงินรางวัลทุนการศึกษารอบแรก ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2559

 


  

  ติดตามข่าวสาร League of Legends ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

  

By
Tue, 20 Sep 2016 15:41:59 +0700