ข่าวการแข่งขัน

หน้าหลัก

ตารางการแข่งขัน Thailand Master Cup รอบ Regional Online Stage

Home » ข่าวสาร » ข่าวการแข่งขัน

  

  

สวัสดีเหล่าซัมมอนเนอร์

          การแข่งขันรายการ League of Legends Thailand Master Cup 2016 ได้นำเนินมาถึงรอบ Regional Online Stage เรียบร้อยแล้วและการแข่งขันในรอบนี้จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชนะเลิศอันดับ 1 ของแต่ละสถานบันและ 8 ทีมที่ดีที่สุดในการแข่งขันกลุ่ม Wildcard เพื่อเฟ้นหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เข้าสู่รอบ Grand Final เพื่อหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ League of Legends International Collegiate Championship  

 

รายชื่อทีมที่มีสิทธิ์แข่งขันรอบ Regional Online Stage

 

รายชื่อทีมเข้ารอบ Regional Online Stage "ภาคเหนือ"

1. Joker ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. WoodDivision ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. GOD Corp ตัวแทนจาก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
4. LAEW TAE LEY PEAUN ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. The Lord Of Grean ตัวแทนจาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
6. First Time ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยพะเยา
7. The Comeback S' Real ตัวแทนจาก โรงเรียนวารีเชียงใหม่
8. Little Large Strip ตัวแทนจาก โรงเรียนรังษีวิทยา
9. AttackForDown ตัวแทนจาก โรงเรียนสรรพวิทยาคม
10. juke's on you! ตัวแทนจาก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
11. ChickenRenger ตัวแทนจาก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
12. The White Devil ตัวแทนจาก โรงเรียนเทิงวิทยาคม
13. YABA ESPORT ตัวแทนจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14. CMRU THE Rebirth ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15. Team Ecio ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยพายัพ
16. Winnie Pooh ตัวแทนจาก โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
17. Where Is There ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. HELIUM ตัวแทนจาก โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
19. AmazingInwzaZZ ตัวแทนจาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
20. LCSamngamchanupatam ตัวแทนจาก โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
21. Alternate Esport ตัวแทนจาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 


  

รายชื่อทีมเข้ารอบ Regional Online Stage "ภาคกลางและภาคตะวันตก"

1. THE REAL OF KPT ตัวแทนจาก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
2. Yuttanan ตัวแทนจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
3. Night Vision ตัวแทนจาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

4. Aftershock. ตัวแทนจาก โรงเรียนสารวิทยา
5. EaSyTeam ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. Auto-Biography ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
7. Free Point Team ตัวแทนจาก โรงเรียนทวีธาภิเศก
8. SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS ตัวแทนจาก โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
9. CU WILL WIN ตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. RANGER ตัวแทนจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
11. BOBO SUTHI ตัวแทนจาก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
12. SON JAI BANANA MAI ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13. PORO ELEMENT ตัวแทนจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
14. LEGO ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. TU TOO YEE ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
16. PEEPONGPANG ตัวแทนจาก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
17. OZABANGKOKNOII ตัวแทนจาก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
18. THIRST FOR VICTORY ตัวแทนจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
19. KMITL GO GO ตัวแทนจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
20. QWER IS REAL ตัวแทนจาก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
21. DANGEROUS DEFEATIST ตัวแทนจาก โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
22. Spritedatk ตัวแทนจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ
23. ARAIKORDAI ตัวแทนจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
24. BRAIN ESPORTS ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
25. SUMMER GAME ตัวแทนจาก โรงเรียนวัดราชบพิธ
26. DEMONROSE ตัวแทนจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
27. FORTH GAMING ตัวแทนจาก โรงเรียนหอวัง
28. CAT IN THE WILD ตัวแทนจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
29. MAIDAIYAKLEN ตัวแทนจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
30. GET MORE ตัวแทนจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
31. Last Team ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
32. Aqualia ThermaL ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
33. SNAP SHOT ตัวแทนจาก โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
34. Npru ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
35. Salmon E-Sport ตัวแทนจาก จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
36. BUCA ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
37. EAZYTEAM ตัวแทนจาก โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
38. Pigbabygang ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39. แม่แก๊งค์ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
40. Tiger 2 Tone ตัวแทนจาก โรงเรียนสายปัญญารังสิต
41. ModNoi OP ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
42. Finish and Flash ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
43. Play With Me ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
44. REST IN PEACE ตัวแทนจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
45. What The Fck My Friend ตัวแทนจาก โรงเรียนมาเรียลัย
46. กระเพราไข่ไก่ดาว ตัวแทนจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

 


  

รายชื่อทีมเข้ารอบ Regional Online Stage "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก"

1. This Is My Town ตัวแทนจาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
2. เขมรพายเรือเถา ตัวแทนจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
3. (อัพเดทข้อมูล 27/9/2016 ) ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4. Thug Life by Tk cafe ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. Impossible Zone ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
6. Just Drink ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
7. THE EXORCIST ตัวแทนจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
8. GOOGLE CHOME ตัวแทนจาก โรงเรียนสุรวิทยาคาร
9. Grizzly ตัวแทนจาก โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
10. GEARGAMEMASTER ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. KaiKaAlale ตัวแทนจาก โรงเรียนมารีวิทย์
12. Bear ตัวแทนจาก สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
13. Party BBQ ตัวแทนจาก โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
14. UltraMegaBuff ตัวแทนจาก โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
15. Logic Allstar Wraith ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16. Moosup ตัวแทนจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
17. อาร์เซน เวงเกอร์ ตัวแทนจาก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
18. Orange ตัวแทนจาก ราชสีมาวิทยาลัย
19. SAW ตัวแทนจาก โรงเรียนบุญวัฒนา
20. Ilikebanana ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
21. IT Friend ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
22. MinionsOP ตัวแทนจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 


  

รายชื่อทีมเข้ารอบ Regional Online Stage "ภาคใต้"

1. Infinite Victory ตัวแทนจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
2. ZEF Generation ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. OrientalPrince ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
4. made in phatthalung ตัวแทนจาก โรงเรียนพัทลุง
5. Snacker ตัวแทนจาก โรงเรียนแสงทองวิทยา
6. BongKan ตัวแทนจาก โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
7. Royal Empire ตัวแทนจาก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
8. Tzar Impetus ตัวแทนจาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
9. SuperMegaDeat Rocket ตัวแทนจาก โรงเรียนดารุลอูลูม
10. ATPsyntase ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11. Eliminate ตัวแทนจาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต
12. Thaisocial ตัวแทนจาก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
13. Suratpittaya ตัวแทนจาก โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
14. AngryRabbit ตัวแทนจาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
15. GIS ตัวแทนจาก โรงเรียนมหิดล
16. The Immortal ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17. Wost one ตัวแทนจาก โรงเรียนสตรีทุ่งสง
18. T-REX ARMY ตัวแทนจาก วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
19. Shutdown Enemy ตัวแทนจาก โรงเรียนสภาราชินี 2
20. ShutDown ตัวแทนจาก โรงเรียนสตรีพัทลุง

 

เพื่อนๆที่มีสิทธิ์แข่งขันรอบ Regional Online Stage ให้ทำการตรวจสอบชื่อทีมของตัวเองให้เรียบร้อยหากผิดพลาดให้ทำการติดต่อทีมงานทาง Garena Support ทันที 

  

วิธีดูสายตารางการแข่งขัน

 

ในการแข่งขันรอบ Regional Online Stage จะทำการแข่งขันแบบ Online เหมือนเดิมเพื่อคัดหา 4 ทีมสุดท้ายมาแข่งขันในรอบ Regional Offline Stage เพื่อหาทีมชนะเลิศเป็นตัวแทนของภูมิภาคนั้นๆมาแข่งขันต่อในรอบ Grand Final โดยมีขั้นตอนการดูสายตารางการขันดังนี้

 

1. ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซด์ https://lol.garena.in.th/esports/lcl/bracket/ เลือกภูมิภาคของตนเพื่อดูรายชื่อทีมที่เข้ารอบและสายตารางการแข่งขันรอบ Regional Online Stage   

2. เมื่อคลิกเข้ามาในภูมิภาคของตนเองเพื่อนๆจะเห็นรายชื่อทีมที่เข้ารอบในการแข่งขันรอบ Regional Online Stage และคลิกที่ปุ่ม "ตารางการแข่งขัน"  

3. เมื่อคลิกเข้ามาปุ่ม "สายตารางการแข่งขัน" เพื่อนๆจะเห็นสายตารางการแข่งขัน และในแต่รอบจะมีวันที่กำกับเช่นเดิมเหมือนการแข่งขันรอบแรก ให้เพื่อนๆติดต่อทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อนัดเวลาทำการแข่งขันเช่นเคย 

4. เมื่อทำการแข่งขันจบในแต่ละรอบให้เพื่อนๆ บันทุกรูปหลักฐานการชนะและส่งผลเช่นเคยเหมือนการแข่งขันรอบแรกและรอทีมงานอัพเดทผลภายใน 12 ชม. หลักจากทำการส่งผล โดยเพื่อนๆสามารถดูวิธีการส่งผล ได้ที่นี่!!

 

ทีมที่เข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายจะต้องเดินทางมาแข่งขันรอบ Regional Offline Stage ในวันเวลา,สถานที่ ที่ทีมงานกำหนดโดยจะมีทีมงานติดต่อไปทันทีหลังจากจบการแข่งขันรอบ Regional Online Stage 

 


 

  ขอให้เพื่อนๆเหล่าซัมมอนเนอร์สนุกและโชคดีในการขันครั้งนี้แล้วพบกันรอบ Regional Offline Stage

  ติดตามข่าวสาร League of Legends ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

  

By
Mon, 26 Sep 2016 15:27:47 +0700