ข่าวการแข่งขัน

หน้าหลัก

รายชื่อทีมที่ยังไม่ส่งเอกสารสำหรับรับทุนการศึกษาการแข่งขัน Thailand Mater Cup

Home » ข่าวสาร » ข่าวการแข่งขัน

 

  

รายชื่อทีมที่ยังไม่ส่งเอกสารสำหรับรับทุนการศึกษาการแข่งขัน Thailand Mater Cup

 

ภาคเหนือ
GOD Corp จาก สามัคคีวิทยาคม
LAEW TAE LEY PEAUN จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
The Lord Of Grean จาก พิษณุโลกพิทยาคม

 

ภาคกลางและภาคตะวันตก
GET MORE จาก ฤทธิยะวรรณาลัย
FORTH GAMING จาก หอวัง
SUMMER GAME จาก วัดราชบพิธ
BRAIN ESPORTS จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
QWER IS REAL จาก พระปฐมวิทยาลัย
KMITL GO GO จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
THIRST FOR VICTORY จาก เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
OZABANGKOKNOII จาก ราชวินิตบางแก้ว
PEEPONGPANG จาก บางปะกอกวิทยาคม
SON JAI BANANA MAI จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
BOBO SUTHI จาก วัดสุทธิวราราม
SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS จาก มัธยมประชานิเวศน์
Free Point Team จาก ทวีธาภิเศก
Auto-Biography จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
EaSyTeam จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Aftershock. จาก สารวิทยา
Night Vision จาก พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
THE REAL OF KPT จาก กรพิทักษ์ศึกษา

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก
ULTIMATE Ez จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Just Drink จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ภาคใต้
made in phatthalung จาก พัทลุง
- Suratpittaya จาก สุราษฎร์พิทยา

 

 น้องๆสามารถอ่านการส่งเอกสารสำหรับรับทุนการศึกษาได้ที่นี่กำหนดส่งเอกสารรับเงินรางวัลทุนการศึกษารอบแรก ไม่เกินวันที่ 28 ตุลาคม 2559
( หากส่งช้ากว่าวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการรับทุนการศึกษาทันที )

 

By
Tue, 18 Oct 2016 12:06:43 +0700