ข่าวการแข่งขัน

หน้าหลัก

กฎกติกาการแข่งขัน ARAM Tournament 2018

Home » ข่าวสาร » ข่าวการแข่งขัน

 

 

กฏกติกาและรูปแบบการแข่งขัน ARAM Tournament 2018

  

รูปแบบและระบบการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน : Single Elimination : Best of 1

ระบบการแข่งขัน : 5 vs 5
แผนที่ : Howling Abyss
ประเภท : ทัวร์นาเม้นต์ โหมด ( Tournament Draft mode )
กติกาการเอาชนะ : ทีมที่สามารถทำลาย Nexus ของฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนหรือบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามกดยอมแพ้ (Surrender)

การแข่งขันรอบ Online

   
  การแข่งขัน ARAM Tournament จะทำการแข่งขันแบบ Online ตั้งแต่รอบแรกจนถึงเหลือ 8 ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันในรอบ Offline

การแข่งขันรอบ Offline

     
การแข่งขันรอบ Offline จะทำการแข่งขันที่ Garena Studio ณ ตึก AIA Capital Center ชั้นที่ 23 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

  

 

รางวัลและทุนการศึกษา รวม 50,000 บาท

Champion : 20,000 บาท
1st runner up : 10,000 บาท
2nd runner up : 5,000 บาท จำนวน 2 ทีม
3rd runner up : 2,500 บาท จำนวน 4 ทีม

 

 

 เงื่อนไขการสมัครเข้าแข่งขัน

1. ผู้เล่นทั่วไปสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้

2. ผู้เล่นในลีค TPL และ Division 1 ซีซั่นที่ผ่านมา สามารถลงได้ทีมละไม่เกิน 1 คน เท่านั้น (ทีมจาก TPL และ Division 1 สามารถอยู่ในทีมเดียวกันได้ แค่ลีคละ 1 คนเท่านั้น หากทีมงานตรวจสอบว่ามีทีมจากโปรลงสมัครมากกว่า 1 ทีม จะถูกตัดสิทธิ์ทันที)

 

 

ผู้เล่นในลีกการแข่งขัน Thailand Pro League และ Division 1

Thailand Pro League | Division 1Division 1( ผู้เล่น Division 1 ที่ตกลีกไปแล้วสามารถลงแข่งขันได้อิสระ )

 

2. ผู้เล่นที่ถูกระงับการแข่งขันจากการทำผิดกฏของซัมมอนเนอร์ 

   

แชมป์เปี้ยนที่ห้ามใช้ในการแข่งขัน

1. ไม่มี

กรณีมีการเลือกแชมป์เปี้ยนที่ห้ามใช้ในการแข่งขัน

1. หากมีการเลือกแชมป์เปี้ยนที่ห้ามใช้แข่งขันในระหว่างการเลือกตัวให้ทำการรีสตาร์ทเกมทันทีและสร้างห้องใหม่ โดยบังคับให้ทำการแบนและเลือกแชมป์เปี้ยนตัวเดิม ยกเว้นแชมป์เปี้ยนที่ห้ามใช้ในการแข่งขันให้เปลื่ยนเป็นแชมป์เปี้ยนตัวอื่น
2. หากทีมฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมทำการรีสตาร์ทเกม ให้บันทึกหลักฐานการสนทนา ว่าได้ขอรีสตาร์ทเกมแต่อีกฝ่ายไม่ยอมทำตามคำขอ เพื่อส่งผลชนะบาย
3. หากมีการเลือกแชมป์เปี้ยนที่ห้ามใช้แข่งขัน แต่ได้ทำการแข่งจบไปแล้ว จะถือว่าผู้สมัครไม่ทำการศึกษากฏกติกาและไม่รักษาสิทธิ์ของตน จึงไม่สามารถยืนอุทรขอชนะบายได้

 

เวลาเริ่มการแข่งขันมาตรฐาน

1. ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ทีมทำการติดต่อและนัดเวลาทำการแข่งขันให้เรียบร้อยตามวันที่สายตารางกำหนด

2. เวลาเริ่มแข่งขันมาตรฐาน 20.00 น. หากทั้งสองฝ่ายตกลงเวลากันไม่ได้
3. เวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมกัน โดยต้องทำการบันทึกหลักฐานการสนทนาเป็นไฟล์ภาพหรือคลิปเสียง

 

การหลุดออกจากเกม (Disconnect)

1. มีผู้เล่นหลุดระหว่างเลือกแชมป์เปี้ยน ให้ทั้งสองทีมรีสตาร์ทแมทซ์และกลับมาเลือกเและแบน Champion ตัวเดิมเท่านั้น

2. มีผู้เล่นหลุดระหว่างแข่งขันให้ทำการหยุดเกม โดยการพิมพ์ "/Pause" และแจ้งทีมฝ่ายตรงข้าม หลังจากกลับเข้าเกมได้แล้วให้ทำการ "/Resume"
3. ในกรณีที่หลุดออกจากเกมทั้งทีมให้ทำการติดต่อทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อขอให้ทีมฝ่ายตรงข้ามหยุดเกมให้ชั่วคราว

การหลุดออกจากเกมแต่ไม่สามารถกลับเข้าเกมได้

1. ในกรณีที่ยังไม่มี First Blood ให้ทำการรีสตาร์ทเกมและทำการเลือกและแบนแชมป์เปี้ยนตัวเดิมทั้งสองฝ่าย
2. หากมีการ First Blood แล้ว ให้ดำเนินการแข่งขันต่อจนจบ

  

กฏกติกาที่ผิดกฏการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกประเภท

2. จงใจหลุดจากการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม
3. ทำให้ทีมฝ่ายตรงข้ามชนะอย่างชัดเจน (ล้มมวย)
4. การปรับค่าของเกมที่เกินจากมาตรฐานที่ได้รับการอนุญาติ
5. มีการใช้บัคหรือข้อผิดพลาดของเกมในการเอาชนะ
6. สมัครลงแข่งขันมากกว่าหนึ่งทีม
7. สวมรอยหรือส่งผู้เล่นที่ไมใช่สมาชิกในทีมลงแข่งขัน

8. ห้ามผู้สมัครทำการแชร์ Account Garena Plus ในการแข่งขัน
9. ใช้กริยาหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งในเกมการแข่งขันหรือการแข่งขันแบบ Offline
10. ใช้คำหยาบคายหรือก่อกวนทีมฝ่ายตรงข้าม ด้วยวิธีต่างๆ   

กติกาการส่งผลการแข่งขัน

1. ผู้ชนะจะต้องส่งผลการแข่งขันก่อนเวลา 23.59 น. ตามวันที่สายตารางกำหนด (หัวหน้าทีมส่งเท่านั้น)
2. หัวหน้าทีมควรกรอกข้อมูลในหัวข้อ"เพิ่มเติม" ให้ครบถ้วน
3. หากผู้ชนะไม่ส่งผลก่อนเวลา 23.59 น. ของวันทำการแข่งขันจะถูกปรับแพ้ทั้งสองฝ่าย
4. หากทั้งสองทีมไม่ทำการแข่งขันตามวันที่สายตารางกำหนด จะถือว่าถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทั้งสองฝ่าย
5. กรรมการจะตรวจสอบผลการแข่งขันไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

กติกาการส่งผลชนะบาย

1. ทีมฝ่ายตรงข้ามสมาชิกมาไม่ครบภายในเวลา 10 นาที จากเวลามาตรฐานหรือเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดหมายไว้
( หากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมขอเลื่อนการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์ยกเว้น )
2. หากติดต่อทีมฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ให้ทำการบันทึกรูปหลักฐานการโทรติดต่อหรือข้อความสนทนาโดยต้องมีเวลาแสดงชัดเจนและส่งผลการแข่งขันตามปกติพร้อมระบุรายละเอียดในช่อง"เพิ่มเติม"
3. ทีมฝ่ายตรงข้ามส่งผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสมาชิกทีมลงแข่งขัน (รายชื่อผิดแม้กระทั่ง 1 ตัวอักษร ) สามารถส่งผลชนะบายได้โดยไม่ต้องแข่งขันกับอีกฝ่าย 
( แต่หากมีการแข่งขันจบไปแล้วทีมงานจะถือว่าผู้สมัครไม่ตรวจสอบข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามก่อนเริ่มแข่งขัน จะไม่สามารถยื่นอุทรได้ )

( การส่งผลชนะบายนั้นจำเป็นต้องแนบหลักฐานต่างๆเช่น ไฟล์ภาพ หรือคลิปเสียงการสนทนา เพื่อประกอบกับการตัดสินของกรรมการ )

 

การถ่ายทอดสดและการร่วมดูการแข่งขัน

1. ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นเข้ามา Observer หรือ Spectatre ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันใดๆ ยกเว้น คู่ที่ทีมงานได้เลือกทำการถ่ายทอดสดโดยมีสิทธิขาดแต่เพียงผู้เดียว

2. ห้ามทำการถ่ายทอดสดหรือ Stream ผ่านเว็บไซด์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินการตามกฏหมายลิขสิทธิ์

 

การติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันและเรื่องต่างๆที่จำเป็นต้องทราบ

1. กฏอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เล่นทราบล่วงหน้า

2. การตัดสินใจของกรรมการคือคำสิ้นสุด และจะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
3. ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏ กติกาอย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการทำผิดกฏ กรรมการสามารถตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆได้ทันที
4. หากปล่อยแพทช์/รุ่นที่แตกต่างกันออกมา จำเป็นต้องเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีความจะเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการเล่นที่ยุติธรรม
5. หากมีการพบบัคขณะทำการแข่งขันที่ก่อให้ประสบปัญหาสามารถหยุดเกมและทักท้วงและถ่ายรูปส่งมาให้กรรมการตัดสินได้
6. หากผู้เล่นต้องสงสัยหรือได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีส่วนร่วมในการเล่นที่ไม่เป็นธรรมหรือสมรู้ร่วมคิดในการกำหนดผลการเล่นกรรมการจะทำการลงโทษตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของกรรมการ

 

การแจ้งเหตุความไม่เป็นธรรมระหว่างการแข่งขัน

1. บันทึกหลักฐานเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น รูปภาพ,คลิปวิดีโอ
2. โพสในกระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของทัวร์นาเม้นท์ดังกล่าว

 

รายชื่อทีมงานที่ดูแลการแข่งขัน

GM haa [Head-Judge] : UID 124182588

 

By
Wed, 25 Apr 2018 17:19:18 +0700