ข่าวการแข่งขัน

หน้าหลัก

กำหนดการถ่ายทอดสด Pro League 2014 Summer Season by Red Bull Extra สัปดาห์แรก

Home » ข่าวสาร » ข่าวการแข่งขัน

สวัสดีซัมมอนเนอร์

หลังจากได้มีการประกาศเลื่อนการแข่งขัน League of Legends Pro League 2014 Summer Season by Red Bull Extra สัปดาห์แรก จากวันจันทร์ และอังคารในช่วงเวลา 20:00 น. มาเป็นวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 ในช่วงเวลา 16:00 น. ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนคู่ที่ถ่ายทอดสดอีกด้วย

 

กำหนดการแข่งขันสัปดาห์ที่ 1

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557

กลุ่ม A

[TLT] The Little   VS   [IcS] Icicle Shield

[NeoES] Neolution E-Sport Nemesis   VS   [GTS] Go To Sleep

[BSheep] Black Sheeps   VS   [MiTH.FD]MiTH.Flashdive

 

กลุ่ม B

[FGD] Forged   VS   [BB] Blackbean

[IcB] Icicle Blade   VS   [ABear] Little Bear

[iFIN] Team Infinite   VS   [BKT] Bangkok Titans

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557

กลุ่ม A

[TLT] The Little   VS   [NeoES] Neolution E-Sport Nemesis

[IcS] Icicle Shield   VS   [BSheep] Black Sheeps

[GTS] Go To Sleep   VS   [MiTH.FD]MiTH.Flashdive

 

กลุ่ม B

[FGD] Forged   VS   [IcB] Icicle Blade

[BB] Blackbean   VS   [iFIN] Team Infinite

[ABear] Little Bear   VS   [BKT] Bangkok Titans

 

กำหนดการถ่ายทอดสด

 

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 - [NeoES] Neolution E-Sport Nemesis   VS   [GTS] Go To Sleep

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 - [BB] Blackbean   VS   [iFIN] Team Infinite

 

การแข่งขันในแต่ละวัน จะแข่งขันทั้งหมด 2 เกม โดยสลับฝั่งทีมน้ำเงิน และทีมแดง เริ่มถ่ายทอดสดคู่แรกเวลา 16:00 น. ทาง LoL TV และ talktalk ห้อง 360

 

By
Fri, 30 May 2014 14:28:32 +0700